تبلیغات تبلیغات

طراحی، محاسبات و ترسیم سالن های صنعتی (سوله)

طراحی، محاسبات و ترسیم سالن های صنعتی (سوله)

 

طراحی، محاسبات و ترسیم سالن های صنعتی (سوله)

طراحی و محاسبات سالن های صنعتی اجرایی براساس مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ جهت ارائه به نظام مهندسی براساس مشخصات ذیل انجام میگردد و فایل های انجام شده پروژه به ایمیل و آیدی تلگرام ارسال میگردد.

آئین نامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی سازه :

 • ۱) بارگذاری ثقلی : مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۲ (بارهای وارد بر ساختمان)
 • ۲) بارگذاری جانبی : استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
 • ۳) طراحی اعضای فولادی : مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی سال ۱۳۹۲)
 • ۴) آیین نامه فولاد آمریکا AISC 360-10 (تحلیل و طراحی سازه)
 • ۵) آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-08 (تحلیل و طراحی فنداسیون)
 • ۶) نرم افزار تحلیل و طراحی سازه : ETABS 2015 – SAP v19.1.1
 • ۷) طراحی فنداسیون : SAFE v14

مراحل انجام شده پروژه شامل :

 • ۱) تحلیل و طراحی سازه با نرم افزار Etabs , SAP و کنترل نتایج خروجی از نرم افزار
 • ۲) تحلیل و طراحی فنداسیون سازه با نرم افزار Safe
 • ۳) تهیه و تنظیم دفترچه محاسبات (مشخصات سازه – بارگذاری سازه – محاسبات بار باد – نتایج خروجی از نرم افزار Etabs , SAP – کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات – طراحی دستی اتصالات، لاپه، سگراد و صفحه ستون – نتایج خروجی از نرم افزار Safe – کنترل برش پانچ )
 • ۴) ترسیم کامل نقشه های اجرایی سوله، ویرایش و شیت بندی نقشه ها با نرم افزار AutoCAD (در صورت سفارش)
 • ۵) ترسیم نقشه های اجرایی فنداسیون سازه با نرم افزار AutoCAD (در صورت سفارش).

موارد ارسالی به ایمیل و آدرس تلگرام :

 • ۱) فایل تحلیل و طراحی شده Etabs , Sap , Safe
 • ۲) دفترچه محاسبات سازه با فرمت pdf
 • ۳) فایل اتوکد نقشه های اجرائی سوله (در صورت سفارش)
 • ۴) فایل اتوکد نقشه های اجرائی فنداسیون (در صورت سفارش) .

تعرفه های خدمات انجام شده :

طراحی و محاسبات سالن های صنعتی (سوله) شامل محاسبات سازه، فنداسیون و ترسیم نقشه اجرایی سازه با فنداسیون :

 1. محاسبات سازه با فنداسیون بدون ترسیم نقشه اجرایی سازه و فنداسیون با مساحت زیر بنای کل زیر ۳۰۰ مترمربع کلا” ۱۸۰۰۰۰ تومان و بالای ۳۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۶۰۰ تومان.
 2. محاسبات سازه با فنداسیون همراه با ترسیم نقشه اجرایی سازه و فنداسیون سوله هایی با مساحت زیر بنای کل زیر ۳۰۰ مترمربع کلا” ۲۲۰۰۰۰ تومان و بالای ۳۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۸۰۰ تومان.
 3. طراحی و ترسیم نقشه های معماری و سازه با فایل های محاسبات (با جزئیات کامل ترسیم نقشه معماری – محاسبات سازه و فنداسیون – ترسیم نقشه سازه و فنداسیون) به ازای هر مترمربع ۱۲۰۰ تومان.

در صورت تمایل جهت سفارش می توانید با ارائه فایل اتوکد نقشه های معماری سالن صنعتی و مشخصات پروژه با ارسال از طریق یکی از لینک های زیر در ارتباط باشید.

پشتیبانی با آیدی تلگرام  @shghodrati

تماس با ما

درباره ما

بسته