تبلیغات تبلیغات

فیلم های آموزشی

تعیین نیروهای طراحی مهاربند های همگرا در Etabs 2015

ادامه مطلب »

آموزش مدل سازی سازه سایبان پارکینگ در Tekla 2016

ادامه مطلب »

آموزش تعیین سختی جانبی قاب در Etabs 2015

ادامه مطلب »

آموزش طراحی سازه سالن صنعتی در Sap2000

ادامه مطلب »

آموزش مدلسازی مقطع دیوار برشی بتنی در Etabs 2015

ادامه مطلب »

آموزش مدلسازی اتصال ساده پیچی تیر به ستون در تکلا استراکچر

ادامه مطلب »

آموزش کنترل نامنظمی پیچشی سازه در Etabs 2016

ادامه مطلب »

آموزش طراحی سوله با دهانه 14 متری در SAP2000

ادامه مطلب »

آموزش مدلسازی وصله پیچی در نرم افزار تکلا

ادامه مطلب »

مدلسازی سایبان پارکینگ در نرم افزار تکلا

ادامه مطلب »

آموزش مدلسازی سازه یک طبقه و ترسیم جزییات در تکلا استراکچر

ادامه مطلب »

آموزش ترسیم مدل های پیچیده در اتوکد و Etabs 2016

ادامه مطلب »
بسته