اتصال مفصلی تیر میان طبقه راه پله بتنی به ستون

اتصال مفصلی تیر میان طبقه راه پله بتنی به ستون

اتصال مفصلی تیر میان طبقه راه پله بتنی به ستون

اتصال مفصلی تیر میان طبقه راه پله بتنی به ستون ،

چکیده ، امروزه در ساختمانهای قاب خمشی بتنی اتصال پله در میان طبقه به ستونها یکی از مشکلات طراحی و اجرایی محسوب میشود. این مشکل از آنجا ناشی میشود که اتصال تیرمیان طبقه به ستون ، در نرم افزار به صورت مفصل مدل سازی میشود این در حالی است که اجرای این اتصال مفصلی به علت عدم جزییات اجرایی مناسب با فرض اولیه (اتصال مفصلی) تطابق ندارد. آشکار است این اتصال غیر اصولی تیر میان طبقه به ستون از نظر تغییر بارگذاری و در آخر تغییر رفتار چند ستون متصل به دال نیم طبقه پله، ضعفی آشکار برای این ستونها و کل سازه محسوب می شود. هدف از این پژوهش ارایه جزییات اتصالی ساده و اجرایی است که با عملکردی برشی – اصطکاکی برای اتصال دال پله در میان طبقه به ستونها قابل استفاده است. این اتصال براساس ظرفیت های موجود در ضوابط و مقررات ملی ساختمان، مبحث ۳ تعریف شده و می تواند راهکاری مناسب برای تطبیق طراحی با اجرا باشد.

دانلود

چقدر این مطلب برای شما کاربرد داشت؟

متوسط امتیازات: / ۵. تعداد امتیازات:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

شهرام قدرتی

شهرام قدرتی هستم مهندس عمران و مدیر وبسایت طراح سازه.

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *