تبلیغاتتبلیغات

طراحی، محاسبات و انواع فنداسیون سازه

طراحی، محاسبات و انواع فنداسیون سازه

 

طراحی، محاسبات و انواع فنداسیون سازه

در صورتی که فقط سفارش طراحی فونداسیون سازه را دارید.

طراحی و محاسبات انواع فنداسیون های سازه براساس مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 جهت ارائه به نظام مهندسی براساس مشخصات ذیل انجام میگردد و فایل های انجام شده پروژه به ایمیل و آیدی تلگرام ارسال میگردد.

آئین نامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی سازه :

  • 1) آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-02 – ACI 318-08 (تحلیل و طراحی فنداسیون)
  • 2) طراحی فنداسیون : SAFE v8.1.0 – SAFE v14.

مراحل انجام شده پروژه شامل :

  • 1) تحلیل و طراحی فنداسیون سازه با نرم افزار Safe
  • 2) تهیه و تنظیم دفترچه محاسبات (مشخصات سازه – نتایج خروجی از نرم افزار Safe – کنترل برش پانچ )
  • 3) ترسیم نقشه های اجرایی فنداسیون سازه با نرم افزار AutoCAD (در صورت سفارش).

موارد ارسالی به ایمیل و آدرس تلگرام :

  • 1) فایل تحلیل و طراحی شده در نرم افزار Safe
  • 2) فایل اتوکد نقشه های اجرائی فنداسیون (در صورت سفارش) .

تعرفه های خدمات انجام شده :

طراحی و محاسبات انواع فنداسیون سازه و سالن صنعتی ، کلا” 50000 تومان می باشد.
طراحی و محاسبات انواع فنداسیون سازه و سالن صنعتی همراه با ترسیم نقشه فنداسیون با نرم افزار اتوکد ، کلا” 80000 تومان می باشد.

در صورت تمایل جهت سفارش می توانید با ارائه فایل اتوکد نقشه های معماری، فایل محاسبات سازه (Etabs , Sap) و مشخصات پروژه با ارسال از طریق یکی از لینک های زیر در ارتباط باشید.

پشتیبانی با آیدی تلگرام  @shghodrati

تماس با ما

درباره ما

بسته