تبلیغاتتبلیغات

طراحی، محاسبات و ترسیم سالن های صنعتی (سوله)

طراحی، محاسبات و ترسیم سالن های صنعتی (سوله)

طراحی، محاسبات و ترسیم سالن های صنعتی (سوله)

طراحی و محاسبات سالن های صنعتی اجرایی براساس مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ جهت ارائه به نظام مهندسی براساس مشخصات ذیل انجام میگردد و فایل های انجام شده پروژه به ایمیل و آیدی تلگرام ارسال میگردد.

آئین نامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی سازه :

 • ۱) بارگذاری ثقلی : مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۲ (بارهای وارد بر ساختمان)
 • ۲) بارگذاری جانبی : استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
 • ۳) طراحی اعضای فولادی : مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی سال ۱۳۹۲)
 • ۴) آیین نامه فولاد آمریکا AISC 360-10 (تحلیل و طراحی سازه)
 • ۵) آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-08 (تحلیل و طراحی فنداسیون)
 • ۶) نرم افزار تحلیل و طراحی سازه : ETABS 2015 – SAP v19.1.1
 • ۷) طراحی فنداسیون : SAFE v14

مراحل انجام شده پروژه شامل :

 • ۱) تحلیل و طراحی سازه با نرم افزار Etabs , SAP و کنترل نتایج خروجی از نرم افزار
 • ۲) تحلیل و طراحی فنداسیون سازه با نرم افزار Safe
 • ۳) تهیه و تنظیم دفترچه محاسبات (مشخصات سازه – بارگذاری سازه – محاسبات بار باد – نتایج خروجی از نرم افزار Etabs , SAP – کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات – طراحی دستی اتصالات، لاپه، سگراد و صفحه ستون – نتایج خروجی از نرم افزار Safe – کنترل برش پانچ )
 • ۴) ترسیم کامل نقشه های اجرایی سوله، ویرایش و شیت بندی نقشه ها با نرم افزار AutoCAD (در صورت سفارش)
 • ۵) ترسیم نقشه های اجرایی فنداسیون سازه با نرم افزار AutoCAD (در صورت سفارش).

موارد ارسالی به ایمیل و آدرس تلگرام :

 • ۱) فایل تحلیل و طراحی شده Etabs , Sap , Safe
 • ۲) دفترچه محاسبات سازه با فرمت pdf
 • ۳) فایل اتوکد نقشه های اجرائی سوله (در صورت سفارش)
 • ۴) فایل اتوکد نقشه های اجرائی فنداسیون (در صورت سفارش) .

تعرفه های خدمات انجام شده :

طراحی و محاسبات سالن های صنعتی (سوله) شامل محاسبات سازه، فنداسیون و ترسیم نقشه اجرایی سازه با فنداسیون :

 1. محاسبات سازه با فنداسیون بدون ترسیم نقشه اجرایی سازه و فنداسیون با مساحت زیر بنای کل زیر ۴۰۰ مترمربع کلا” ۲۵۰۰۰۰ تومان و بالای ۴۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۶۰۰ تومان.
 2. محاسبات سازه با فنداسیون همراه با ترسیم نقشه اجرایی سازه و فنداسیون سوله هایی با مساحت زیر بنای کل زیر ۴۰۰ مترمربع کلا” ۳۰۰۰۰۰ تومان و بالای ۴۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۸۰۰ تومان.
 3. طراحی و ترسیم نقشه های معماری و سازه با فایل های محاسبات (با جزئیات کامل ترسیم نقشه معماری – محاسبات سازه و فنداسیون – ترسیم نقشه سازه و فنداسیون)، جهت دریافت هزینه انجام پروژه از طریق راههای ارتباطی ذیل پیام خود را ارسال نمائید.

در صورت تمایل جهت سفارش می توانید با ارائه فایل اتوکد نقشه های معماری سالن صنعتی و مشخصات پروژه می توانید با ارسال از طریق تکمیل فرم ذیل و یا به آیدی تلگرام  @shghodrati در ارتباط باشید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی، بدون www وارد شود)

تلفن همراه شما

موضوع

پیام شما

فایل ارسالی

بسته