تبلیغاتتبلیغات

نرم افزار

نرم افزار اندروید دستیار مهندس

5.0 02

ادامه مطلب »

اكسل طراحی ورق اتصال بادبند همگرا با فایل محاسبات

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی تیر به تیر

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل طراحی صفحه ستون با سخت کننده

5.0 01

ادامه مطلب »

اکسل طراحی اتصال فلنجی رفتر به ستون

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل محاسبه ممان اینرسی و اساس مقطع مقاطع فولادی

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل طراحی تیر کانتیلور

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل تحلیل و طراحی شالوده منفرد

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل تحلیل و طراحی دیوار برشی

0.0 00

ادامه مطلب »

اکسل تحلیل و طراحی تیر بتنی برای پیچش

0.0 00

ادامه مطلب »

فایل اکسل کنترل برش پانچ زیر دیوار برشی

1.0 01

ادامه مطلب »
بسته